K-TAINER en SOLAS

13-09-2016

Sinds 1 juli 2016 zijn er nieuwe regels omtrent de registratie van containergewicht en inhoud ingegaan. Deze aanpassing in SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) is door het International Maritime Organization ingevoerd om ervoor te zorgen dat het geregistreerde gewicht van containers ook het werkelijke gewicht van de containers en inhoud is.

Rekening houden met het gewicht van (beladen) containers is belangrijk voor de veiligheid van mensen en producten als het gaat over laden of stapelen van de containers. Als containers niet een geregistreerd gewicht hebben mogen deze niet worden geladen op schepen waar de SOLAS van toepassing is.

Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee is het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid op zee en kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912.

 

Indien nodig kan K-TAINER voor u op aanvraag van de gewichtsregistratie van de door haar geleverde containers voorzien.