Vermindering van de CO2-uitstoot

10-02-2015

Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt elke creatieve oplossing, die leidt tot de vermindering van de CO2-uitstoot.  Een van de oplossingen om dit te bereiken, is om het vervoer van lege containers te verminderen tussen Rotterdam en diverse havens in Europa of zelfs daarbuiten.

Als verkoper en verhuurder van (zee)containers, heeft K-tainer de oplossing om het transport van haar containers effectiever en duurzamer uit te voeren.
In plaats van gebruik te maken van hun eigen- of rederij containers, hebben exporteurs nu de mogelijkheid om gebruik te maken van de "one way" containers van K-tainer.

Nadat de exporteurs/rederijen hun keuze hebben gemaakt die aan hun behoefte voldoen, vervoeren ze hun eigen lading met de container van K-tainer naar de bestemming.
Dit vermindert niet alleen de kosten voor alle partijen, maar heeft ook een aanzienlijke impact op de uitstoot van CO2.
"De 'in-balance' van containers tussen verschillende landen in Europa en daarbuiten zorgt voor een toenemend aantal containers welke onnodig in opslag staan op verschillende containerdepots in diverse landen" zegt Marco Gerritzen, K-tainer Business Development.

Door effectief gebruik te maken van de door K-tainer beschikbaar gestelde containers wordt het aantal lege container transporten aanzienlijk verminderd.
Met het terugdringen van lege container transporten en dus minder containerbewegingen op de terminals zal de uitstoot van CO2 nog verder verlaagd kunnen worden.