Vermindering van de CO2-uitstoot

Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt elke creatieve oplossing, die leidt tot de vermindering van de CO2-uitstoot.  Een van de oplossingen om dit te bereiken, is om het vervoer van lege containers te verminderen tussen Rotterdam en diverse havens in Europa of zelfs daarbuiten.